Vandal HS Team 2023-photosVarsity vs Parma 9.28.23